Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in de praktijk:

1. Betalingsvoorwaarden.

Betaling is à contant, of per bank, Dit wordt aangegeven per evenement / workshop of training.
Bedrijven, of mensen die waarvoor door het bedrijf of bv UWV wordt betaald, betalen 21% BTW bovenop het genoemd tarief.

2. Regels in de praktijk
2.1 Ik plan mijn afspraken ruim in, en hoef daarom geen wachtruimte te bieden. Indien U veel te vroeg (meer dan een kwartier) bent verzoek ik je in de auto te wachten of een wandelingetje te maken.

 2.2 Ik verzoek om op tijd te komen. In principe heb ik twee uur de tijd, kom je (veel) te laat, dan kan dat van het consult afgaan.

 2.3 Vergeet je je afspraak, dan dien je 50% van de consultkosten te betalen. Ik houd de tijd voor je vrij, en een ander had in jouw plaats geholpen kunnen worden.

 2.4 Bij afzegging 24 uur vóór consult hoef je niets te betalen. Zeg je na deze termijn af dan dient je 50% van de consultkosten te voldoen.

 3. Behandeling

3.1. Het eerste consult bestaat uit een kennismakingsgesprek en een eerste sessie.

 3.2. Als van beide kanten het contact bevallen is, dan is het mogelijk om een afspraak maken voor vijf keer, met steeds minimaal een week tussenruimte.

 3.3. Na deze behandelingen wordt geëvalueerd of er veranderingen en/of verbeteringen zijn opgetreden. In gezamenlijk overleg wordt besloten of de behandeling gecontinueerd wordt of dat je de behandeling beëindigt. Indien je de behanding continueert zal ik afspreken wat meer tijd tussen de behandelingen te laten, zodat we kunnen gaan afbouwen.

 4. Uw huisarts

Ik zal een behandeling van uw huisarts/specialist nooit doorkruisen. Zaken, zoals medicijngebruik, dient je met je eigen arts te bespreken. Daar ga ik niet over.

 Algemene voorwaarden en voorwaarden voor deelname  aan de cursussen.

 1. Betalingsvoorwaarden

Inschrijven kan via e-mail, of telefonisch. Bij inschrijving doet je de betaling zoals vermeld op de betreffende pagina.
Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief.

2. Prijzen

2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst.
2.2  Lesgelden dienen te worden overgemaakt naar Triodos NL15 TRIO 0197 7719 04. t.n.v. M. Schut, Galder.

Voor betalingen vanuit het buitenland:

IBAN NL15 TRIO 0197 7719 04

BIC TRIONL2U

2.3 Bedrijven betalen bovenop het genoemde cursusbedrag BTW.

3. Annulering

3.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:

Annulering van de cursus dient te gebeuren per brief of e-mail.

Bij annulering tot aan vier weken vóór de eerste cursusdatum wordt het cursusgeld teruggestort, min de aanbetaling.

Bij annuleren binnen vier tot twee weken voor de eerste cursusdatum wordt 50 % van het cursusbedrag teruggestort.

Bij annulering binnen twee weken voor de eerste cursusdatum is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.

3.2 Als om wat voor reden dan ook de cursus door mij wordt annuleert dan zal het volledige bedrag, dus inclusief aanbetaling, worden terugbetaald aan de cursist.

4. grootte van de groepen

4.1. Cursussen, weekenden en weken hebben ten minste 7 en maximaal 13 á 14 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor deze cursus te annuleren of te verschuiven.

In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. Je krijgt hiervan tijdig bericht.

Helaas kunnen er alleen maar cursussen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij dan ook in je eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.

5. Lesmateriaal

5.1. Mocht het nodig zijn dan ontvang je ruim voor aanvang van een training / retraite een lijst van wat mee te nemen.

 6. Verzekering

6.1. Ik raad je met klem aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren!

Share This